top of page

Değerin Kaynağı

Çalışanlarımızın ilgi ve uzmanlık alanları doğrultusunda güçlü kariyer imkanları sunuyoruz. Aynı zamanda birlikte değer yaratıyoruz. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Satış Pazarlama Ekibimiz

Müşterilerimizle iletişime geçerek baskı çözümlerine yönelik her konuda destek verir ve kurum ile müşteri arasında güçlü, sağlıklı ve uzun soluklu iletişim kurulmasını sağlar.

Üretim Ekibimiz

5 farklı üretim hattında üretimin etkinliğini, sürekliliğini ve kalitesini amaçlayarak; hammadde, makine, ekipman ve işgücü kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını ve bu faaliyetler içerisinde Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun bir şekilde Baskı Öncesi, Baskı, Baskı Sonrası çözümlerle müşterilerimizin taleplerinin karşılanmasını sağlar.

Mali İşler Ekibimiz

Şirkette finansman kaynaklarını en iyi şekilde yönetebilmek adına tüm birimlerle ortaklaşa çalışarak strateji geliştirirken; yaptığı analizler ve raporlamalar ile tüm mali işlemlere temel oluşturur. Muhasebe sistemlerinin oluşturulmasını, geliştirilmesini, muhasebe kayıtlarının kanunlara ve yönetim gereklerine uygun tutulmasını sağlar, takip ve kontrol eder.

İnsan Kaynakları Ekibimiz

Değerlerimizi benimseyerek şirketimizi hedefleri doğrultusunda geleceğe taşıyabilecek çalışanlarımızın; “işe alım”, “performans değerlendirme”, “kariyer yönetimi”, “eğitim&gelişim”, “ücret yönetimi”, “yasal süreçler” ve“kurum içi iletişim” süreçlerinde ana sorumlu olarak çalışır.

Tedarik Zinciri Ekibimiz

Şirketimizin temel amaç ve hedeflerine ulaşması için üretim planlama, malzeme ihtiyaç planlama, satın alma ve lojistik süreçlerini yönetir. Müşterilerimize etkin tedarik zinciri çözümleri sunar.

Teknik Destek ve Bakım Onarım Ekiplerimiz

Şirketimizde çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin keyifli, güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunmalarına yönelik tüm bina otomasyonu, makine ve ekipman bakım ve onarımı konularından sorumludur.

Bilgi Sistemleri Ekibimiz

Şirketimizde teknolojik alt yapıya ihtiyaç duyulan tüm süreçlerde gerekli olan yazılım ve donanım desteğini sağlar. Organizasyonun bugünkü ihtiyaçlarına

karşılık verebilecek ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörebilecek şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder.

İdari İşler Ekibimiz

Firma amaç ve politikaları doğrultusunda ve Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde güvenlik, temizlik, yemek, servis hizmetleri, araç bakım onarım ve muhaberat işlerini, iç müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütür, uygulamaları takip ve kontrol eder.

Yönetim Sistemleri Ekibimiz

Yönetim Sistemlerinin kurulması, benimsetilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlar, yürütür ve kontrol eder ve tüm bu faaliyetlerin etkin ve sürekli bir şekilde yürütülmesi için departmanlar arası koordinasyonu tarafsız olarak sağlar.

bottom of page